Latest Posts

Napassorn Saiyasuwan
24 มกราคม 2023
General
 สำหรับศาลเจ้าและสถานที่สำคัญทางศาสนาของประเท...
wipthawat_super
30 มกราคม 2023
Tour Program
เดินทาง กุมพาพันธ์ 2566   โปรโมทชั่น 1 แ...
Napassorn Saiyasuwan
01 กุมภาพันธ์ 2023
General
Tour Program
สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> MUAN รหัสเที่...
Chaowanakorn Rhuttanaourai
08 กุมภาพันธ์ 2023
General
Tour Program
Day 1: Visit Kings Park and Botanic Garden: Take a...
wipthawat_super
26 กุมภาพันธ์ 2023
General
 ฉบับภาคใต้เริ่มต้นขึ้น|คนญี่ปุ่นเที่ยวภาคใต้...

เลือกภาษาของคุณ

9/495 M.1 ,Bang Sao Thong, Samutprakarn. [email protected]

KOREA SPECIAL 1 แถม 1 [5 วัน 3 คืนเที่ยวเบาๆ ณ เกาหลี]

เกาหลียังมีพื้นที่ให้สำรวจอีกเยอะเลยนะ!

สายการบินรหัสเที่ยวบินBKK >> MUANรหัสเที่ยวบินMUAN >> BKKJEJU AIR7C221600:50 - 08:007C221520:00 – 23:50 บินด้วยสายการบิน JEJU AIR: ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน**  ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ 23 พฤษภาคม2565 1.กรอก K-ETA บริษัทฯ บริการกรอกให้ (ไม่รวมในค่าทัวร์) ค่าบริ...

อ่านต่อ
  เข้าชม 326
แท็ก:

ฮานะโจวซุ (花手水) ศิลปะดอกไม้ลอยน้ำของศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

ฮานะโจวซุ (花手水) ศิลปะดอกไม้ลอยน้ำของศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ Horinji Temple Hanachouzu

 สำหรับศาลเจ้าและสถานที่สำคัญทางศาสนาของประเทศญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างการล้างมือก่อนเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงกระทำ เพื่อเป็นการชำระมลทินออกจากร่างกายในบริสุทธิ์ก่อนเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ดังนั้นแล้วในศาลเจ้าและวัดต่าง ๆ มักจะมีอ่างสำหรับให้ผู้คนล้างมือ อ่างเหล่านี้จะถูกเรียกว่า โจวซุบาจิ (Chouzu-Bac...

อ่านต่อ
  เข้าชม 1620

Newspaper

We believe that great journalism has the power to make each reader’s life richer and more fulfilling, and all of society stronger and more just.

News

Page Categories

Blog Categories

Forum Record