Latest Posts

Napassorn Saiyasuwan
24 มกราคม 2023
General
 สำหรับศาลเจ้าและสถานที่สำคัญทางศาสนาของประเท...
wipthawat_super
30 มกราคม 2023
Tour Program
เดินทาง กุมพาพันธ์ 2566   โปรโมทชั่น 1 แ...
Napassorn Saiyasuwan
01 กุมภาพันธ์ 2023
General
Tour Program
General
Tour Program
สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> MUAN รหัสเที่...
Chaowanakorn Rhuttanaourai
08 กุมภาพันธ์ 2023
General
Tour Program
Day 1: Visit Kings Park and Botanic Garden: Take a...
wipthawat_super
26 กุมภาพันธ์ 2023
General
 ฉบับภาคใต้เริ่มต้นขึ้น|คนญี่ปุ่นเที่ยวภาคใต้...

เลือกภาษาของคุณ

9/495 M.1 ,Bang Sao Thong, Samutprakarn. [email protected]

KOREA Super Star 4D2N

image003_mo_20230130-032819_1

เดินทาง กุมพาพันธ์ 2566   โปรโมทชั่น 1 แถม 1*

บินด้วยสายการบิน JEJU AIR: ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รหัสเที่ยวบิน 7C216 BKK To MUAN  เวลา 00:50 - 08:00

รหัสเที่ยวบิน 7C2215 MUAN To BKK เวลา 20:00 - 23:50

DAY1 กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

 21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน JEJU AIR เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2216
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้ 10 ก.ก.
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
**กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน

DAY2 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – มูอัน – มกโพ Purple Island, 퍼플섬– วัดนัมมีรึกซาNammireuksa 남미륵사 – ไร่ชาเขียวโบซอง –SUNCHEON OPEM DRAMA FILM SET

00.50 น. 🛫 บินลัดฟ้า สู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบิน 7C2216

 08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติมูอัน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่เมือง มกโพ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการท่องเที่ยวเกาหลียุคใหม่ เมืองหนึ่งในจังหวัดชอลลานัมโด ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวปี 2563 นั่นหมายความว่า มกโพ จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ในไม่ช้า
เหตุใดที่ทางเกาหลีให้ความสำคัญกับมกโพ เพราะว่าเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ในการค้นหาที่เที่ยวเกาหลีขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีในปี 2562 และยังอยู่ในลำดับที่ 15 ของคำค้นสำคัญทั้งในโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมไปถึงเรียลลิตี้ทีวี อีกทั้งสมาคมการท่องเที่ยวเกาหลียังเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทีดีที่สุดสำหรับการเดินทางในปีที่ผ่านมา และมกโพยังเป็นสถานที่แรกที่ได้รับรางวัล Korean Tourism Innovation Awards

นำท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ขอแนะนำเกาะแห่งนี้กันเลย เกาะสีม่วง (โพราซอม) (Purple Island, 퍼플섬)" โดยเกาะแห่งนี้เป็นฉายาของเกาะพันวอลโดและเกาะพัคจีโด ต้องยอมรับในการครีเอตไอเดียนี้มากๆ ทำให้ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ทั้งสวยโดดเด่นและมีเสน่ห์ดึงดูดให้มาสัมผัสกัน


  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BUDAIJJIGAE

 หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดกับดอกไม้หลากสีสัน สวยขนาดนี้ต้องไปโดนแล้วที่ "วัดนัมมีรึกซา (Nammireuksa, 남미륵사)" ในจังหวัดชอลลานัมโด ~~✨🙏"วัดนัมมีรึกซา" เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในภูเขาฮวาบังซาน (Hwabangsan, 화방산)⛰️ เมื่อมาถึงที่นี่ สิ่งแรกที่จะได้พบเลยก็คือ "พระอมิตาภพุทธะปางประทับนั่ง" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองสูง 26 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองปางประทับนั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย!

และอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ เจดีย์หินสูงหลายสิบชั้นที่ตระหง่านอยู่ใกล้ ๆ กับพระพุทธรูป ถ้าเราลองยืนนับดูเล่น ๆ ก็จะพบว่า มี 33 ชั้นพอดี! ความสมมาตรของเจดีย์นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ ความประณีตของผู้สร้าง และความงามขององค์ประกอบศิลป์ ~~👏 นอกจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่แล้ว ยังมีรูปปั้นขนาดเล็กมากมายที่ตั้งไว้อยู่รอบ ๆ วัด ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม ทำให้วัดแห่งนี้เปรียบเสมือนนิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดแสดงตลอดทั้งปี🎨และความพิเศษของที่นี่ก็คือ "ทุ่งดอกอาซาเลีย" หรือกุหลาบพันปีดอกสีแดงและสีม่วงสดที่กำลังบานสะพรั่งสดใส ทอแสงพระอาทิตย์ คอยต้อนรับหมู่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาถ่ายรูปกัน
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองโบซอง Boseong นำท่านชม ไร่ชาเขียวโบซอง (Boseong GreenTea
Plantation)แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของเกาหลีซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง ทำให้
มองเห็นไร่ชาเป็นแนวสีเชียวสูงต่ำสลับกันไปตามแนวภูเขา ไร่ชาโบซองแห่งนี้เป็นไร่ชาเขียวที่แรกของ
เกาหลี ที่มีการใช้วิธีการปลูกชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและชาวไร่ที่นี่ก็ยังมีความชำนาญในการปลูกชาเขียว
เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นแหล่งผลิตชาเขียวขึ้นชื่อของเกาหลี นอกจากชาที่มีคุณภาพแล้ว ไร่ชาเองก็มี
บรรยากาศที่สวยงามจนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มักจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์กันอีกด้วย จึงทำให้เป็นที่
รู้จักกันทั่วประเทศ

 นำท่านสู่ SUNCHEON OPEM DRAMA FILM SET สถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์ซุนชอนหรือมีชื่อเรียกว่า Suncheon Open Film Location (순천 드라마 촬영장) ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของ ฐานทัพทหารมาก่อน ในเมืองชุนชอน ของประเทศเกาหลีใต้ และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี โดยเปิดให้บริการใน เดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2006 สำหรับสถานที่แห่งนี้ ประกอบไปด้วยบ้านเรือนกว่า 200 หลัง ซึ่งแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน 3 ยุคในช่วงปี ค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 1980 รวมไปถึงร้านค้าต่างๆ, โรงภาพยนตร์, ดิสโก้เธค, ถนนในกรุงโซล (Seoul) และอื่นๆ

สถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์กว่า 700 รายการ ได้แก่ ละครเรื่อง East of Eden (2008), King of Baking, Kim Takgu (2010), รายการวาไรตี้ Running Man, ภาพยนตร์เรื่อง A Werewolf Boy (2012) และ Love, Lies (2015) เป็นต้น

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู PORK KALBI  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก YEOSU AND SUNCHEON HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 3 : ศูนย์เวชสำอางค์ – Gijeom Soakdo– YEOSU ART LAND MUSEUM –
Yeosu Teddy Bear – เกาะโอดงโด (Odongdo Island, Yeosu) – ถนนโพชาแห่งความโร
แมนติก YEOSU POCHA STREET

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสำอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เครื่อง HIFU เกาหลีที่ได้รับการการันตรีจากซัมซุง นวัตกรรมใหม่ ไม่ต้องเจ็บตัว หรือโดนยาชาอีกต่อไป สามารถทำเองได้ กระตุ้นให้เกิดการสร้าง collagen ทำให้ใบหน้าของเรายกกระชับ ช่วยสร้างกรอบหน้าให้ดู วีเชฟ และมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำ อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย

แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษนำท่าน
นำท่านเดินทางสู่ เมือง ยอซู เมืองชายฝั่งทะเลแสนงดงาม สูดอากาศบริสุทธิ์ เดินเล่นบนหาดททรายขาว ดำดิ่งสู่ท้องทะเลสีสวยสัมผัสธรรมชาติอันอบอวลไปด้วยความมหัศจรรย์ไม่รู้จบ เมืองยอซู เป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ในจังหวัด Jeollanamdo อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ นอกจากจะเป็นเมืองที่เคยจัด World Expo ในปี 2012 แล้ว ยังมีสถานที่สวย ๆ และเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อด้วยนะ
นำท่านสู่ Yeosu Teddy Bear พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ยอซู (Yeosu Teddy Bear Museum) เป็นเทดดี้ แบร์ มิวเซี่ยม แห่งใหม่ที่จะมอบความสุขที่แตกต่างและความประทับใจแบบสุดๆไม่เหมือนกับที่ใดในโลกให้กับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม สนุกกับการเก็บภาพตุ๊กตาหมีซึ่งมีมากกว่า 2,000ตัว ตุ๊กตามีหลายขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งจะแต่งตัวให้เข้ากับคอนเซ็ปแต่ละโซน

 Yeosu Art Land Culture & Resort YEOSU ART LAND MUSEUM ใครมาก็ต้องได้รูปเก๋ๆกลับไป ทั้งการเล่นสนุกไปกับเทคโนโลยี AR 3D Trick Art Museum ที่ถ่ายรูปผ่าน AR app ตื่นตาตื่นใจกับภาพเสมือนจริง ผ่านอุโมงค์ไฮไลท์ ที่ยาวถึง 60 เมตร ส่วนด้านนอก ได้ข่าวว่าจะได้แตะขอบฟ้าเบาๆด้วย


นำท่านสู่ เกาะโอดงโด (Odongdo Island, Yeosu) (오동도) เป็นเกาะอยู่ที่ชายฝั่งทะเล ของเมืองยอซู (Yeosu) ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถานที่ยอดนิยมในการเดินเล่นรอบเกาะของคู่รัก และยังเป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ สำหรับครอบครัว รวมไปถึงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงาม เกาะแห่งนี้มีทัศนียภาพอันงดงาม ของชายฝั่งที่เป็นหน้าผาหิน และแนวปะการัง ซึ่งลอยตัวอยู่ในน้ำทะเลสีฟ้าสดใส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจ ด้วยความเพลิดเพลิน

 อนุสาวรีย์ขุนพล Yi Sun Shin Square ยืนอยู่ตรงกลางของการจราจรวงเวียนเป็นเย็นรูปปั้นของนายพล Yi Sun Shin และอยู่ตรงข้ามในจัตุรัสที่มีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับข้อบกพร่องของเขาและประวัติศาสตร์ของเขาเอา ... จากนั้นมาชมอนุสาวรีย์ขุนพล Yi Sun Shin ยืนบนเรือเต่า ที่ต่อสู้และสกัดกั้นการส่งเสบียงของญี่ปุ่นทางน้ำได้โดยใช้คอบุกซอน (เรือเต่า)ได้สำเร็จ เปรียบเสมือนฮีโร่ของเมืองนี้ แล้วก็มาชมเรือเต่า(เรือที่มีเกราะเหล็กลำแรกของโลก) และเป็นเรือที่สามารถต่อสู้และขับไล่กองทัพจักรวรรดิ์ญี่ปุ่นในปี 1952 ได้สำเร็จ

นำท่านไปชม ถนนโพชาแห่งความโรแมนติก YEOSU POCHA STREET สถานที่ยอดนิยมในยอซู ที่นี่…ถนนนังมาน โพชา มีบริการอาหารอันหลากหลายให้ได้เพลิดเพลิน ตั้งแต่เป๋าฮื้อ หอยเปลือกหนา และอาหารทะเลสดใหม่ที่จับขึ้นมาโดยแฮนยอ (Haenyeo) หรือนักดำน้ำหญิงไปจนถึงจุกคูมิ ซัมฮับ (Jjukkumi Samhap, ปลาหมึกยักษ์หนวดแบบพังผืด และอาหารสามเกลอ ประกอบด้วยปลาสด หมูย่าง และกิมจิ) ปลาย่างจกบาล (Jokbal) หรือหมูย่างก๊บชาง (Gopchang) ผัดไส้กรอกซุนแด และอื่นๆ ยังมีโกมกโดจิ กัท(Kkeomeokdoeji Gat Samhap) ซึ่งจะเป็นการปรุงถึงโต๊ะโดยผัดอาหารทะเล หมู และกิมจิใบมัสตาร์ดโดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อก็คือใช้หมูดำหมักด้วยโคชูจัง และอาหารทะเลสดอย่างหอยเชลล์ ปลาหมึกตัวเล็กและกุ้ง

เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารทะเลที่หลากหลาย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก YEOSU AND SUNCHEON HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 4 : ศูนย์โสม– ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง–
เมืองดัมยาง (DAMYANG ป่าไผ่จุกนกวอน – Metasequoia-lined Road

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือจากนั้น นำท่านไปรู้จักและเข้าใจ"ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู"ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยาศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุง และดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท็อกสารพิษออกจากร่างกาย ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน

 พาท่านรู้จัก ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับคนเกาหลีและนักท่องเที่ยว

 เดินทางสู่ เมืองดัมยาง (DAMYANG ป่าไผ่จุกนกวอน (JUKNOKWON BAMBOO GARDEN) เป็นสวนไผ่ขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของเกาหลีใต้ เมืองดัมยางมีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการปลูกไผ่ ซึ่งไผ่ที่ได้เป็นไผ่ที่มีคุณภาพดี ทนทาน เมืองดัมยางจึงเป็นศูนย์กลางในการปลูกไผ่ และงานศิลปหัตถกรรมที่ทำจากไผ่มากมาย ภายในป่าไผ่จะมีทางเดินชมความงามของต้นไผ่ และะหว่างทางจะมีศาลาไว้ให้นั่งพัก ทางเดินนั้นจะมีทางแยกไปหลายเส้นทาง ให้ทุกท่านได้เดินชมบรรยากาศและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

 นำท่านเดินทางสู่ Metasequoia-lined Road หรือแนวต้นสนแดง ถนนต้นสนที่สวยที่สุดในเกาหลี ปลูกตั้งแต่ปีค.ศ. 1970 เป็นต้นแบบของทิวสนอันโด่งดังบนเกาะนามิ ถนนมีความยาว 8.5 กิโลเมตร แต่ส่วนที่สามารถเดินชมได้นั้นมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร สวยทุกฤดู ปัจจุบันต้นเมตาเซโคเอียมีขนาดใหญ่ และพอฤดูใบไม้ผลิใบจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เป็นอุโมงค์ต้นไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมาก ซึ่งในปี 2002 ได้รับรางวัลจาก Korea Forest Service ยกให้เป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED FISH 

20.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบิน 7C 2215

23 .50 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพ พร้อมกับความประทับใจ
กำหนดการเดินทาง
โปรโมชั่น ราคา อัตราท่านละ พักเดี่ยว เพิ่ม
09 – 12 ก.พ. 66 16,599 29,999. 5,900
16– 19  ก.พ. 66 16,599 29,999. 5,900
23– 26  ก.พ. 66 16,599 29,999. 5,900
02 – 05 มี.ค. 66 16,599 29,999. 5,900
02 – 05 มี.ค. 66
วันมาฆะบูชา
17,999 31,999 5,900

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - มูอัน - กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 10 กก.
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000

อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (20กก)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 5,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,700 บาท
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียน K-ETA 690 บาท / ครั้ง / ท่าน
 • ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินเต็มจำนวน เนื่องจากราคาโปรโมชั่น สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 1 วัน ชำระตามเงื่อนไขในการออกอินวอย หรือออกใบเรียกเก็บเงิน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

 
 •  หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund เงินคืนได้ทุกกรณี
 • เพื่อเป็นการคัดกรองตามคำขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไปทำงาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจ หากทราบในภายหลังว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยว ทางแลนด์จะเก็บเงินจากท่านทันที เป็นจำนวนเงิน 400,000 วอน หรือ 10,000บาท
 • หากผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และเกาหลี ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในส่วนค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกส่งกลับไทยก่อนกำหนด ทั้งในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารการกิน และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี
 • หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัวเองและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

1.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

2.*ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี *

3.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

- (ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )
- ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
- กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20ก.ก. และ
ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน10 ก.ก.**
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน**

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

KOREA SPECIAL 1 แถม 1 [5 วัน 3 คืนเที่ยวเบาๆ ณ เกา...

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ความเห็น

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2023

Newspaper

We believe that great journalism has the power to make each reader’s life richer and more fulfilling, and all of society stronger and more just.

News

Page Categories

Blog Categories

Forum Record