Latest Posts

Napassorn Saiyasuwan
24 มกราคม 2023
General
 สำหรับศาลเจ้าและสถานที่สำคัญทางศาสนาของประเท...
wipthawat_super
30 มกราคม 2023
Tour Program
Tour Program
เดินทาง กุมพาพันธ์ 2566   โปรโมทชั่น 1 แ...
Napassorn Saiyasuwan
01 กุมภาพันธ์ 2023
General
Tour Program
สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> MUAN รหัสเที่...
Chaowanakorn Rhuttanaourai
08 กุมภาพันธ์ 2023
General
Tour Program
Day 1: Visit Kings Park and Botanic Garden: Take a...
wipthawat_super
26 กุมภาพันธ์ 2023
General
 ฉบับภาคใต้เริ่มต้นขึ้น|คนญี่ปุ่นเที่ยวภาคใต้...

เลือกภาษาของคุณ

9/495 M.1 ,Bang Sao Thong, Samutprakarn. [email protected]

KOREA SPECIAL 1 แถม 1 [5 วัน 3 คืนเที่ยวเบาๆ ณ เกาหลี]

เกาหลียังมีพื้นที่ให้สำรวจอีกเยอะเลยนะ!
สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> MUAN รหัสเที่ยวบินMUAN >> BKK
JEJU AIR 7C2216 00:50 - 08:00 7C221520:00 – 23:50

บินด้วยสายการบิน JEJU AIR: ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ 23 พฤษภาคม2565

1.กรอก K-ETA บริษัทฯ บริการกรอกให้ (ไม่รวมในค่าทัวร์) ค่าบริการเพิ่ม 690 บาท/คน/ครั้ง

2.ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเว้นการกักตัวที่เกาหลี ลงทะเบียน 48 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ**

DAY1 กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 สายการบิน JEJU AIR เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2216

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้ 10 ก.ก.

DAY2 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – มูอัน – เมืองดัมยาง (DAMYANG ป่าไผ่จุกนกวอน – YEONGSAN RIVER – เมตาโพรวองซ์ หรือ หมู่บ้านฝรั่งเศส – หมู่บ้านรถไฟซอมจินกัง – Metasequoia-lined Road –หมู่บ้าน Naganeupseong Folk Village


 00.50 น. 🛫 บินลัดฟ้า สู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบิน 7C2216

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติมูอัน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดัมยาง (DAMYANG ป่าไผ่จุกนกวอน (JUKNOKWON BAMBOO GARDEN) เป็นสวนไผ่ขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของเกาหลีใต้ เมืองดัมยางมีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการปลูกไผ่ ซึ่งไผ่ที่ได้เป็นไผ่ที่มีคุณภาพดี ทนทาน เมืองดัมยางจึงเป็นศูนย์กลางในการปลูกไผ่ และงานศิลปหัตถกรรมที่ทำจากไผ่มากมาย ภายในป่าไผ่จะมีทางเดินชมความงามของต้นไผ่ และระหว่างทางจะมีศาลาไว้ให้นั่งพัก ทางเดินนั้นจะมีทางแยกไปหลายเส้นทาง ให้ทุกท่านได้เดินชมบรรยากาศและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

YEONGSAN RIVER ผ่านชมแม่น้ำยองซานYeongsan แม่น้ำเป็นแม่น้ำในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ มันมีความยาว 129.50 กิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่ 3,467.83 กิโลเมตร2 มันไหลผ่าน Damyang, Naju , Gwangjuและภูมิภาคอื่น ๆ และในที่สุดก็ไหลลงสู่ทะเลเหลืองที่Yeongamผ่านฝั่งปากแม่น้ำ จะเห็นวิวภูเขากับแม่น้ำกว้างๆ ค่ะ

จากนั้นเดินทางสู่Metasequoia-lined Road หรือแนวต้นสนแดง ถนนต้นสนที่สวยที่สุดในเกาหลี ปลูกตั้งแต่ปีค.ศ. 1970 เป็นต้นแบบของทิวสนอันโด่งดังบนเกาะนามิ ถนนมีความยาว 8.5 กิโลเมตร แต่ส่วนที่สามารถเดินชมได้นั้นมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร สวยทุกฤดู ปัจจุบันต้นเมตาเซโคเอียมีขนาดใหญ่ และพอฤดูใบไม้ผลิใบจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เป็นอุโมงค์ต้นไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมาก ซึ่งในปี 2002 ได้รับรางวัลจาก Korea Forest Service ยกให้เป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BUDAIJJIGA

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมตา โพรวองซ์ หรือ หมู่บ้านฝรั่งเศส (META PROVENCE) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่เป็นที่นิยมของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในเมืองทัมยาง หมู่บ้านสีลูกกวาดแห่งนี้ถูกตกแต่งออกมาในแนวฝรั่งเศส รวมไปถึงใช้วัสดุการก่อสร้าง หลังคา หน้าต่าง และพื้น ดูมีความน่ารักและออกแนวโรแมนติคผสมกับกลิ่นไอสไตล์ฝรั่งเศสแบบสดใส หมู่บ้านสีลูกกวาดแห่งนี้ เป็นอีกสถานที่ที่ต้องมาเช็คอิน มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะหลากหลายมุมไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านมีร้านขายของอาทิเช่นคาเฟ่ ร้านอาหาร ขอแนะนำว่าอย่าพลาด เด็ดขาด กับหมู่บ้านฝรั่งเศสในเกาหลีแห่งนี้

หมู่บ้านรถไฟซอมจินกัง (Seomjingang Train Village) หมู่บ้านรถไฟที่ถูกบูรณะใหม่ และยังเปิดเป็นสวนสาธารณะ ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง ได้เห็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา เรียบไปตามแม่น้ำ ทุ่งนา และทิวสน ในฤดูหนาว จะเห็นเป็นหิมะขาวโพลน ส่วนฤดูใบไม้ผลิ จะมีดอกไม้สวยๆ ผลิบานให้ได้ชมกันนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอึบซอง ตั้งอยู่ในเขตซอลลานัมโด หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอึบซอง เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีปราสาทโบราณที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้อีกด้วย จะมีทางเดินเหมือนกำแพงเมืองยกสูงจากพื้น และเดินตรงไปยังปราสาทได้

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู PORK KALBI

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก YEOSU AND SUNCHEON HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 5: วัดนัมมีริกซามกโพ Mokpo Modern History Museum – เกาะสีม่วง (โพราซอม) Purple Island

รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารโรงแรม

🌺 หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดกับดอกไม้หลากสีสัน สวยขนาดนี้ต้องไปโดนแล้วที่ "วัดนัมมีรึกซา (Nammireuksa, 남미륵사)" ในจังหวัดชอลลานัมโด ~~✨🙏"วัดนัมมีรึกซา" เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในภูเขาฮวาบังซาน (Hwabangsan, 화방산)⛰️ เมื่อมาถึงที่นี่ สิ่งแรกที่จะได้พบเลยก็คือ "พระอมิตาภพุทธะปางประทับนั่ง" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองสูง 26 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองปางประทับนั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย!

และอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ เจดีย์หินสูงหลายสิบชั้นที่ตระหง่านอยู่ใกล้ ๆ กับพระพุทธรูป ถ้าเราลองยืนนับดูเล่น ๆ ก็จะพบว่า มี 33 ชั้นพอดี! ความสมมาตรของเจดีย์นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ ความประณีตของผู้สร้าง และความงามขององค์ประกอบศิลป์ ~~👏 นอกจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่แล้ว ยังมีรูปปั้นขนาดเล็กมากมายที่ตั้งไว้อยู่รอบ ๆ วัด ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม ทำให้วัดแห่งนี้เปรียบเสมือนนิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดแสดงตลอดทั้งปี🎨และความพิเศษของที่นี่ก็คือ "ทุ่งดอกอาซาเลีย" หรือกุหลาบพันปีดอกสีแดงและสีม่วงสดที่กำลังบานสะพรั่งสดใส ทอแสงพระอาทิตย์ คอยต้อนรับหมู่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาถ่ายรูปกัน

นำท่านเดินทางสู่เมือง มกโพ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการท่องเที่ยวเกาหลียุคใหม่ เมืองหนึ่งในจังหวัดชอลลานัมโด ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวปี 2563 นั่นหมายความว่า มกโพ จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ในไม่ช้า

เหตุใดที่ทางเกาหลีให้ความสำคัญกับมกโพ เพราะว่าเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ในการค้นหาที่เที่ยวเกาหลีขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีในปี 2562 และยังอยู่ในลำดับที่ 15 ของคำค้นสำคัญทั้งในโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมไปถึงเรียลลิตี้ทีวี อีกทั้งสมาคมการท่องเที่ยวเกาหลียังเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทีดีที่สุดสำหรับการเดินทางในปีที่ผ่านมา และมกโพยังเป็นสถานที่แรกที่ได้รับรางวัล Korean Tourism Innovation Awards

นำท่านสู่ Mokpo Modern History Museum (목포 현대사 박물관) เป็นอาคารเก่าแก่ ที่มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของ เส้นทางเดินเที่ยวย่านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมืองมกโพ โดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มกโพนั้นมีอยู่ 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ติดกัน และอยู่ด้านหลังของ อนุสรณ์สถานจุดเริ่มต้นของทางหลวงแห่งชาติหมายเลข 1 และ 2 (Route 1 and 2 National Route Monument)พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เมืองมกโพ อาคารอิฐแดงที่สวยงามโดดเด่นแห่งนี้ เดิมเคยเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในมกโพ โดยเคยเป็นสถานกงสุลในยุคอาณานิคมญี่ปุ่นมาก่อน ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นศาลาว่าการเมืองมกโพ เป็นห้องสมุดเทศบาลและศูนย์วัฒนธรรมเมืองมกโพ ก่อนจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 2014 นี่เอง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซี่รี่ย์เกาหลีอย่างเรื่อง Hotel Del Luna นอกจากเราจะสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกสวยๆ ภายนอกได้แล้ว ภายในยังมีนิทรรศการต่างๆ ให้เราได้ศึกษาเป็นความรู้อย่างไม่น่าเบื่อ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JIMDAK

นำท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ขอแนะนำเกาะแห่งนี้กันเลย เกาะสีม่วง (โพราซอม) (Purple Island, 퍼플섬)" โดยเกาะแห่งนี้เป็นฉายาของเกาะพันวอลโดและเกาะพัคจีโด ต้องยอมรับในการครีเอตไอเดียนี้มากๆ ทำให้ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ทั้งสวยโดดเด่นและมีเสน่ห์ดึงดูดให้มาสัมผัสกัน


20.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบิน 7C 2215

23 .50 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

กำหนดการเดินทางโปร 1 แถม 1ราคาปกติอัตราท่านละ
ราคาโปรโมชั่นอัตราท่านละ
05 – 09 ก.พ. 661 แถม 1
29,999.16,999.
12– 16  ก.พ. 66
วาเลนไทน์

1 แถม 129,999.16,999.
19 – 23  ก.พ. 661 แถม 129,999.16,999.
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 661 แถม 129,999.16,999.
05 – 09   มี.ค. 66
วันมาฆบูชา
1 แถม 130,999.17,999.
12– 16   มี.ค. 661 แถม 129,999.16,999.
19– 23   มี.ค. 661 แถม 129,999.16,999.

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - มูอัน - กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 10 กก.
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000

อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (20กก)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 5,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,700 บาท
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียน K-ETA 690 บาท / ครั้ง / ท่าน
 • ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 1 วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระตามเงื่อนไขในการออกอินวอย หรือออกใบเรียกเก็บเงิน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

 • หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund เงินคืนได้ทุกกรณี

• เพื่อเป็นการคัดกรองตามคำขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไปทำงาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจ หากทราบในภายหลังว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยว ทางแลนด์จะเก็บเงินจากท่านทันที เป็นจำนวนเงิน 400,000 วอน

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และเกาหลี ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในส่วนค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกส่งกลับไทยก่อนกำหนด ทั้งในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารการกิน และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัวเองและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. *ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี *
 3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • (ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )
 • ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
 • กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...

 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)

 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศ นั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด

 • คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน

 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข

 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ

 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ

 • เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

 • ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า

 • กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้

 • จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 35 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง

 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท)

 • เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

 • การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจขอบริษัทกำกับเท่านั้น

 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี

 • ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,000 บาท

 • ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้

- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน/ร้านช้อป

- ขอสงวนสิทธิ์การจัดห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้

- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้ ทั้งในส่วนกรมการท่องเที่ยว และทั้งในส่วนกฎหมายแพ่งและอาญา

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรต่อไปนี้

099-162-2945 คุณแอ๊ะ

061-639-4256 คุณรวย

063-897-9519 คุณแด้

085-856-7165 คุณนิด

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Perth Australia travel guide
KOREA Super Star 4D2N

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ความเห็น

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2023

Newspaper

We believe that great journalism has the power to make each reader’s life richer and more fulfilling, and all of society stronger and more just.

News

Page Categories

Blog Categories

Forum Record