ทัวร์หนองคาย - เวียงจันทน์ - สังคม blank

ประเทศไทย (หนองคาย)


Tap to call 091-5149156
คะแนนเฉลี่ย0.0
คะแนนโหวตทั้งหมด0
  Fully booked
ติดต่อเรา
qrcode

รายละเอียดสินทรัพย์

รายการนำเที่ยวหนองคาย - เวียงจันทน์ - อำเภอสังคม 2 วัน 1 คืน

วันแรก  หนองคาย - เวียงจันทน์ - อำเภอสังคม

วันที่สอง  วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - วัดหินหมากเป้ง - วัดโพธิ์ชัยหนองคาย

วันแรก
06.00 น.    รถตู้ปรับอากาศรับคณะที่สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย นำคณะรับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารไข่กระทะที่ร้านอาหาร ครัวบุญชู

08.00 น. นำคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เดินทางข้ามสะพานเข้าสู่ด่านลาว   เปลี่ยนเป็นรถมินิบัสนำ คณะเดินทางเข้าสู่ เวียงจันทน์ 

09.00 น. ถึงตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ แวะเข้าสักการะพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่และ สวยงามที่สุดของเวียงจันทน์และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้า    

10.00 น.   นำคณะชม และถ่ายรูป อนุสาวรีย์ประตูชัย  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว – ฝรั่งเศส อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดด เด่น ของเวียงจันทน์                                          

10.30 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ที่ครั้งหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต   ก่อนที่จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ) 

11.00 น.   นำคณะ นมัสการ  เจ้าแม่ศรีเมือง   ที่วัดศรีเมือง ที่ชาวลาวสักการบูชาถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ของนครเวียงจันทน์

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแม่ของ 

13.00 น. นำคณะชมและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ร้านหัตถกรรมลาว  เป็นฝากของที่ระลึกจากประเทศลาว  เช่น  ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  เครื่องเงิน  เสื้อยืด  

14.00 น. นำคณะเข้าชมร้านสมุนไพรจีน ที่ ร้าน Asia เช่น  โสม  บัวหิมะ  กาวผึ้ง  ยารักษาโรคต่าง ๆ

14.30 น. นำคณะเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ กลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว – ไทย

15.00 น. ถึงด่านมิตรภาพฝั่งลาว  ผ่านขั้นตอนการแจ้งเอกสาร และให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี   มีสินค้าประเภทน้ำหอม , เหล้า , ไวน์ , บุหรี่และขนมมากมายหลายชนิด

16.00 น. นำคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ กลับสู่ ด่านหนองคาย เดินทางต่อ สู่ อำเภอสังคม  ระยะทาง  97  กม.

18.00 น. คณะเดินทางถึง อ. สังคม  เข้าที่พักโรงแรมสังคมริเวอร์วิว  หรือบ้านไม้ริมโขงรีสอร์ท รับประทานอาหารค่ำที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สอง
05.00 น.          นำคณะเดินทางสู่ภูห้วยอีสันถึงจุดเปลี่ยนรถที่อบต.บ้านม่วงนำท่านเปลี่ยนนั่งรถอีแต๋นเพื่อ

                        เดินทางสู่จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้าที่สวยงามที่สุดของหนองคาย

06.00 น.          นำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 

08.00 น.          นำคณะเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สูงกว่าระดับน้ำทะเล 550 ม.

                        มีจุดชมวิวเรียกว่า สกายวอล์คแห่งแรกของประเทศไทย ในช่วงหน้าหนาวชมทะเลหมอก

                        ยามเช้า ที่นี่นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดหนองคาย

09.30 น.          คณะเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็น

                        พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนสีขาวจาก ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร

                        คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9

11.30 น.          นำคณะแวะซื้อของฝากจาก อ. สังคม ที่ร้านแม่อารักษ์  เป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยแปรรูป

12.00 น.          จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก  รับประทานอาหารกลางวัน

                        เก็บสัมภาระ  เช็คเอ๊าท์  ออกจากโรงแรมที่พัก

13.00 น.          นำคณะเดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย

14.00 น.          นำคณะไหว้ เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่วัดหินหมากเป้งในบรรยากาศสงบ ร่มรื่นริมฝั่ง                             แม่น้ำโขงหรือ ชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระราชนิโรธรังสีฯ เมื่อก่อสร้าง                        แล้วเสร็จ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

                        เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน ทรงบรรจุอัฐิพระราชนิโรธรังสีฯ ( เทสก์  เทสรังสี ) 

                        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540

15.30 น.          นำคณะนมัสการหลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย

                        วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดนิกายมหานิกาย ซึ่งพระบาทสมเด็จ                        พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า

                        พระอุโบสถวัด โพธิ์ชัย ในวันที่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

16.00 น.          คณะ เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดสินค้าอินโดจีน ( ท่าเสด็จ )  เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก             จากหนองคาย

17.00 น.          รับประทานอาหารค่ำที่ร้านแดงแหนมเนือง  ร้านอาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อของหนองคาย

18.00 น.          นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟหนองคาย  เช็คตั๋วรถไฟ และสัมภาระให้เรียบร้อย

19.10 น.          คณะเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่ กรุงเทพฯ     โดยสวัสดิภาพ.

ฟีเจอร์

แผนที่

รีวิว

There are no reviews for this property yet.

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

โปรดเพิ่มข้อความที่คุณต้องการส่งถึง ทัวร์หนองคาย - เวียงจันทน์ - สังคม

ยกเลิก
Agent vcard
Attraction name
 

Nong Khai

วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 34 23 Rain heavy intensity rain
วันเสาร์, 24 มิถุนายน 2560 31 22 Rain heavy intensity rain
วันอาทิตย์, 25 มิถุนายน 2560 30 22 Rain heavy intensity rain
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 29 24 Rain moderate rain
วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560 28 24 Rain heavy intensity rain
วันพุธ, 28 มิถุนายน 2560 30 24 Rain heavy intensity rain
วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560 29 24 Rain heavy intensity rain
VSOTOUR Properties Feed