ทัวร์อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์ blank

ประเทศไทย (อำนาจเจริญ)
Japan (Aichi)


Tap to call 091-5149156
คะแนนเฉลี่ย0.0
คะแนนโหวตทั้งหมด0
  Fully booked
ติดต่อเรา
qrcode

รายละเอียดสินทรัพย์

วันแรก สนามบินอุดรธานี - คำชะโนด

วันที่ 2 หนองคาย - เวียงจันทน์

วันที่ 3 วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - สนามบินอุดร

วันแรก
07.00 น.          รับคณะที่สนามบินอุดรธานี   รับประทานอาหารเช้าไข่กระทะ ตัวเมืองอุดรธานี

08.30 น.          เดินทางสู่ วัดคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

บ่าย                นำคณะเดินทางสู่ วัดคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา มีน้ำล้อมรอบมีเนื้อที่ประมาณ 20 กว่าไร่ คำชะโนด น้ำจะไม่ท่วม

                     ดูเหมือนว่า เกาะนี้จะลอยขึ้นตามน้ำ คือ ถ้าหากน้ำขึ้นก็ขึ้นตาม น้ำลงก็ลง มีเรื่องเล่าว่าเป็นเมืองพญานาคหรือเมืองบาดาลซึ่งเป็นที่ตั้งของวังนาคินทร์

 เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคารเวียงชัยบุรี

 15.00 น.         นำคณะนมัสการหลวงพ่อพระใส ที่ วัดโพธิ์ชัย

 15.30 น.         นำคณะชมศาลาแก้วกู่ เทวาลัยขนาดใหญ่และงดงามของชาวหนองคาย

 16.30 น.         จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองหนองคายนำคณะเข้าที่พักที่  โรงแรมอัศวรรณ หรือระดับเดียวกัน  

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำที่  ร้านอาหาร ครัวสวนพริก

วันที่ 2
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.          นำคณะเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่นครหลวงเวียงจันทน์

09.00 น.          ถึงตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ แวะเข้าสักการะ  พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่

                     และสวยงามที่สุดของเวียงจันทน์และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   

10.00 น.          แวะชม อนุสาวรีย์ประตูชัย  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว – ฝรั่งเศส  อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดด เด่น ของเวียงจันทน์

10.30 น.          เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ที่ครั้งหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต   ก่อนที่จะได้

                     อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ )

11.00 น.          นำท่านแวะนมัสการ  เจ้าแม่ศรีเมือง   ที่วัดศรีเมือง ที่ชาวลาวสักการบูชาถือเป็นวัดที่

                      ศักดิ์สิทธิ์ของนครเวียงจันทน์

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันที่  ภัตตาคารแม่ของ

13.00 น.          นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ร้านหัตถกรรมลาว  เป็นฝากของที่ระลึก

จากประเทศลาว  เช่น  ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  เครื่องเงิน  เสื้อยืด 

14.00 น.          นำท่านชมและเลือกซื้อ สินค้านำเข้าจากจีน เช่น  กระเป๋า  เข็มขัด โทรศัพท์ นาฬิกา

14.30 น.          นำท่านเข้าชมร้านสมุนไพรจีน ที่ ร้าน Asia เช่น  โสม  บัวหิมะ  กาวผึ้ง  ยาสมุนไพรต่าง ๆ

15.00 น.          นำท่านเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ กลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว – ไทย

15.30 น.          ถึงด่านมิตรภาพฝั่งลาว  ผ่านขั้นตอนการแจ้งเอกสาร และให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าที่ 

                        ร้านค้าปลอดภาษี   มีสินค้าประเภทน้ำหอม , เหล้า , ไวน์ , บุหรี่และขนม ฯลฯ

16.30 น.          นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดหนองคาย  ประเทศไทยโดย

17.00 น.          เลือกซื้อสินค้า OTOPเมืองหนองคายที่ ร้าน ณ.ตลาดท่าเรือ ตลาดอินโดจีน  หรือ

                        ตลาดท่าเสด็จหนองคาย  

18.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ ร้านแดงแหนมเนือง อาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อของหนองคาย

                        หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.          เช็คเอาท์ และนำคณะเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ  มีจุดชมวิวเรียกว่า สกายวอล์คแห่งแรกของประเทศไทย ในช่วงหน้าแล้งมองลงมายังแม่น้ำโขง

จะเห็น สันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาค อย่างชัดเจนในช่วงหน้าหนาวชมทะเลหมอกยามเช้า ที่นี่นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

 11.30 น.          รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารทานตะวัน อ.สังคม  จ.หนองคาย

13.00 น.          คณะเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี สักการบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนสีขาวจาก ประเทศอิตาลี ความยาว 20ม.

14.00 น.          คณะเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 

17.00 น.          ถึงสนามบินอุดรธานี  เช็คอินตั๋วเครื่องบินสัมภาระให้เรียบร้อย

18.00 น.          คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ...... พร้อมความประทับใจ

ฟีเจอร์

แผนที่

รีวิว

There are no reviews for this property yet.

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

โปรดเพิ่มข้อความที่คุณต้องการส่งถึง ทัวร์อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์

ยกเลิก
Agent vcard

Nong Khai

วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 27 24 Rain heavy intensity rain
วันเสาร์, 24 มิถุนายน 2560 31 24 Rain moderate rain
วันอาทิตย์, 25 มิถุนายน 2560 30 22 Rain heavy intensity rain
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 30 22 Rain heavy intensity rain
วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560 28 24 Rain heavy intensity rain
วันพุธ, 28 มิถุนายน 2560 30 24 Rain heavy intensity rain
วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560 29 24 Rain heavy intensity rain
VSOTOUR Properties Feed