jr_define('_JOMRES_MICROMANAGE_CREATE_ROOM_1',"You need at least one room of one of the following types before you can create a tariff :"); jr_define('_JOMRES_MICROMANAGE_CREATE_ROOM_2',"Go to Settings > Rooms and create a room first, once you have done that you will be able to create a tariff for that room type."); ทัวร์อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์

ทัวร์อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์ blank

ประเทศไทย (อำนาจเจริญ)
Japan (Aichi)


Tap to call 091-5149156
ทัวร์อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์ , , , 4300, 091-5149156
/ / / /
คะแนนเฉลี่ย0.0
คะแนนโหวตทั้งหมด0
  Fully booked
ติดต่อเรา
qrcode

รายละเอียดสินทรัพย์

วันแรก สนามบินอุดรธานี - คำชะโนด

วันที่ 2 หนองคาย - เวียงจันทน์

วันที่ 3 วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - สนามบินอุดร

วันแรก
07.00 น.          รับคณะที่สนามบินอุดรธานี   รับประทานอาหารเช้าไข่กระทะ ตัวเมืองอุดรธานี

08.30 น.          เดินทางสู่ วัดคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

บ่าย                นำคณะเดินทางสู่ วัดคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา มีน้ำล้อมรอบมีเนื้อที่ประมาณ 20 กว่าไร่ คำชะโนด น้ำจะไม่ท่วม

                     ดูเหมือนว่า เกาะนี้จะลอยขึ้นตามน้ำ คือ ถ้าหากน้ำขึ้นก็ขึ้นตาม น้ำลงก็ลง มีเรื่องเล่าว่าเป็นเมืองพญานาคหรือเมืองบาดาลซึ่งเป็นที่ตั้งของวังนาคินทร์

 เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคารเวียงชัยบุรี

 15.00 น.         นำคณะนมัสการหลวงพ่อพระใส ที่ วัดโพธิ์ชัย

 15.30 น.         นำคณะชมศาลาแก้วกู่ เทวาลัยขนาดใหญ่และงดงามของชาวหนองคาย

 16.30 น.         จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองหนองคายนำคณะเข้าที่พักที่  โรงแรมอัศวรรณ หรือระดับเดียวกัน  

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำที่  ร้านอาหาร ครัวสวนพริก

วันที่ 2
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.          นำคณะเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่นครหลวงเวียงจันทน์

09.00 น.          ถึงตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ แวะเข้าสักการะ  พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่

                     และสวยงามที่สุดของเวียงจันทน์และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   

10.00 น.          แวะชม อนุสาวรีย์ประตูชัย  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว – ฝรั่งเศส  อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดด เด่น ของเวียงจันทน์

10.30 น.          เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ที่ครั้งหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต   ก่อนที่จะได้

                     อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ )

11.00 น.          นำท่านแวะนมัสการ  เจ้าแม่ศรีเมือง   ที่วัดศรีเมือง ที่ชาวลาวสักการบูชาถือเป็นวัดที่

                      ศักดิ์สิทธิ์ของนครเวียงจันทน์

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันที่  ภัตตาคารแม่ของ

13.00 น.          นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ร้านหัตถกรรมลาว  เป็นฝากของที่ระลึก

จากประเทศลาว  เช่น  ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  เครื่องเงิน  เสื้อยืด 

14.00 น.          นำท่านชมและเลือกซื้อ สินค้านำเข้าจากจีน เช่น  กระเป๋า  เข็มขัด โทรศัพท์ นาฬิกา

14.30 น.          นำท่านเข้าชมร้านสมุนไพรจีน ที่ ร้าน Asia เช่น  โสม  บัวหิมะ  กาวผึ้ง  ยาสมุนไพรต่าง ๆ

15.00 น.          นำท่านเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ กลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว – ไทย

15.30 น.          ถึงด่านมิตรภาพฝั่งลาว  ผ่านขั้นตอนการแจ้งเอกสาร และให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าที่ 

                        ร้านค้าปลอดภาษี   มีสินค้าประเภทน้ำหอม , เหล้า , ไวน์ , บุหรี่และขนม ฯลฯ

16.30 น.          นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดหนองคาย  ประเทศไทยโดย

17.00 น.          เลือกซื้อสินค้า OTOPเมืองหนองคายที่ ร้าน ณ.ตลาดท่าเรือ ตลาดอินโดจีน  หรือ

                        ตลาดท่าเสด็จหนองคาย  

18.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ ร้านแดงแหนมเนือง อาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อของหนองคาย

                        หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.          เช็คเอาท์ และนำคณะเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ  มีจุดชมวิวเรียกว่า สกายวอล์คแห่งแรกของประเทศไทย ในช่วงหน้าแล้งมองลงมายังแม่น้ำโขง

จะเห็น สันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาค อย่างชัดเจนในช่วงหน้าหนาวชมทะเลหมอกยามเช้า ที่นี่นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

 11.30 น.          รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารทานตะวัน อ.สังคม  จ.หนองคาย

13.00 น.          คณะเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี สักการบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนสีขาวจาก ประเทศอิตาลี ความยาว 20ม.

14.00 น.          คณะเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 

17.00 น.          ถึงสนามบินอุดรธานี  เช็คอินตั๋วเครื่องบินสัมภาระให้เรียบร้อย

18.00 น.          คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ...... พร้อมความประทับใจ

ฟีเจอร์

Days

รีวิว

There are no reviews for this property yet.

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Your data

Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.

You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you

DO YOU GIVE US PERMISSION TO STORE THIS INFORMATION??


You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.

The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.

When you make a booking with us, by necessity more information is stored.

  1. The technicalites of the booking form are captured and retained for a maximum of 60 days. This is required so that On Request bookings can be turned into full bookings once a booking is approved, and for analysis by our teams in case there is an issue with a booking. If you were not logged in when you made a booking then we will email you a username and password so that you can view your booking history and exercise your Right To Be Forgotten (RTBF) if you wish to do that.
  2. Data entered into the booking form, for example name, email address, real address is stored for a maximum of 365 days after the booking's departure date. This information is stored in encrypted form in our database so that only authorised people can view it. If you make a booking then by law we must store your PII whilst the booking is valid. Once the booking has completed, either because it has been cancelled or you have been checked out, then you will be able to exercise your RTBF by logging in and visiting the "Your data" page. Invoice information for completed bookings will still be securely stored in our database to ensure that we abide by relevant tax laws but you will be able to remove all other PII after the booking is completed.
  3. When you consent to your information being stored as described above, we are legally obliged to store this consent in our database. This information will include your IP number and the content of the opt-in form. We will retain this consent notification indefinately (this is a legal requirement).
Agent vcard
Error, could not download weather data
VSOTOUR Properties Feed